Formulare Persoane Fizice

Anexa 1 – Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – cetățeni străini[pdf][word]
Anexa 3 – Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe terenuri – cetățeni străini[pdf][word]
Cerere credențial plăți Ghișeul.ro[pdf][word]
Cerere de compensare[pdf][word]
Cerere de restituire[pdf][word]
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală[pdf][word]
Cerere pentru eliberarea unui istoric de rol fiscal[pdf][word]
Cerere pentru scăderea imobilelor din evidențele fiscale[pdf][word]
Cerere pentru scăderea mijloacelor de transport din evidențele fiscale[pdf][word]
Cerere pentru scutirea de la plata impozitelor[pdf][word]
Cerere pentru transferul mijloacelor de transport[pdf][word]
Contract de vânzare-cumpărare pentru mijloace de transport[pdf][word]
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri[pdf][word]
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport[pdf][word]
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone[pdf][word]
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă[pdf][word]
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe terenuri[pdf][word]
Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclamă și publicitate[pdf][word]
Declarație de încetare a taxei de ocupare a domeniului public sau pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj și reclama[pdf][word]
Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice[pdf][word]
Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru parcari de resedinta[pdf][word]