Home

ATENȚIE!

Joi, 28 decembrie 2023, e ultima zi din acest an în care mai puteți face plăți, depune sau ridica documente!

 • La ghișee, programul va fi unul scurt: 8.30 – 12.00.
 • Online, depunerile de documente se pot face până la ora 12.00, iar plățile până la sfârșitul zilei.

Vineri, 29 decembrie, ghișeele sunt închise pentru public deoarece sunt necesare formalități de închidere și deschidere de an fiscal. Nu se pot face operațiuni sau plăți nici online sau prin alte mijloace.

Programul normal și plățile se vor relua din 3 ianuarie 2024.

Persoane juridice

Servicii Persoane Juridice

Cetățenii Sectorului 6, persoanele juridice, au obligația să-și plătească la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale (DGITL) Sector 6 impozitele și taxele locale, amenzile de circulație, taxele judiciare de timbru etc. Tot la DGITL își declară online bunurile supuse impozitării (clădiri, terenuri, mijloace de transport) și primesc informații cu privire la actele necesare, termenele și mijloacele de plată, modul de completare a tipizatelor, condițiile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală și multe altele.

ATENȚIE! TOATE DOCUMENTELE TREBUIE DEPUSE ONLINE

Pentru a evita cozile la ghișee, a reduce timpul de răspuns, dar și pentru a asigura trasabilitatea solicitărilor, persoanele juridice și persoanele fizice autorizate vor depune cereri/declarații/documente doar prin platforma online, care poate fi accesată la adresa taxelocale6.ro/impozite_taxe_primariesector6/declaratiionline, dar și prin Poștă. Pașii privind înrolarea și crearea contului îi poți găsi aici!

Tot ce trebuie să știi despre plata impozitelor și taxelor

 • Impozitele pot fi achitate după un calendar stabilit prin Codul Fiscal. Astfel, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se plătesc anual, în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie (inclusiv).
 • Dacă plătești cu anticipație, până la 31 martie (inclusiv),  tot impozitul anual, vei primi o bonificație de până la 10%.
 • După expirarea termenului de plată, se calculează majorări de întârziere. Conform articolului 183 din Legea 207/2015, nivelul acestor majorări este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate.

În ce situații trebuie să depui o declarație fiscală

 • Dacă ai cumpărat o mașină în leasing financiar;
 • Dacă ai amplasat o reclamă la spațiul comercial;
 • Dacă ai obținut un contract de ocupare a domeniului public;
 • Dacă ai schimbat sediul/punctul de lucru și deții un mijloc de transport (pentru transferul mașinii de pe o adresă pe alta);
 • Dacă ai schimbat destinația unei clădiri;
 • Dacă ai vândut un apartament, un teren sau un garaj.

Declarația fiscală trebuie depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data consemnată a situațiilor de mai sus.   

E-MAIL

Dacă vrei să trimiți o sugestie sau o reclamație privitoare la activitatea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6, ne poți scrie la: asistenta@taxelocale6.ro

TELEFON

Pentru oricare dintre cele 4 centre DGITL, poți suna la numărul unic 021 413 77 90.

 

 

Pentru a evita cozile la ghișee, a reduce timpul de răspuns, dar și pentru a asigura trasabilitatea solicitărilor, persoanele juridice și persoanele fizice autorizate vor depune cereri/declarații/documente doar prin platforma online, care poate fi accesată la adresa taxelocale6.ro/impozite_taxe_primariesector6/declaratiionline, dar și prin Poștă. Pașii privind înrolarea și crearea contului îi poți găsi aici!

 

Fără copii după acte!

Nu cerem copii după actele emise de alte instituții ale statului, pe care le putem obține printr-un protocol, sau pe care le avem deja scanate în sistem.

Așadar, te scutim de drumurile inutile între ghișee și renunțăm la dosarul cu șină!

Însă ATENȚIE! Trebuie să ții cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării tale se poate prelungi, până când DGITL Sector 6 intră în posesia documentelor solicitate celorlalte instituții.

Depune online!
 • Declarație de impunere tip[pdf] [word];
 • Act de identitate pentru identificarea administratorului /împuternicitului/ mandatarului (original)*;
 • Certificat de înregistrare** (CUI) original*;
 • Act de dobândire (original)*. Poate fi, exemplu:
 • vânzare-cumpărare;
 • act de adjudecare;
 • sentință judecătorească;
 • autorizație construire**;
 • procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor**;
 • contract leasing financiar;
 • Anunțul de începere a lucrărilor înregistrat la organul emitent al autorizației de construire          (formular F14)**;
 • Anunțul de terminare a lucrărilor înregistrat la organul emitent al autorizației de construire         (formuar F15)**;
 • Fișă de calcul privind regularizarea de taxă la terminarea lucrărilor de construire**;
 • Memoriu tehnic /releveu original*;
 • Balanță analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare);
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 6, inclusiv analitic mijloace transport;
 • Notă contabilă;
 • Contracte de închiriere, contracte de comodat și orice altele documente justificative din care să rezulte destinația cladiri rezidențială (unde este cazul).
 • Adeverință de la asociația de proprietari  din care să rezulte dacă la adresa imobilului se desfășoară activități economice și/sau este folosit pentru locuit(unde este cazul);
 • Raport de evaluare pentru impozitare și recipisa ANEVAR original sau copie conformă cu originalul, dupa caz;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

NOTĂ:

*documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii

           ** aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate

 • Cerere tip pentru scoaterea din evidenţa fiscală[pdf] [word];
 • Act de identitate pentru identificarea administratorului /împuternicitului/ mandatarului (original)*;
 • Certificat de înregistrare** (CUI) original*;
 • Act de înstrăinare (original)*. Poate fi, exemplu:-
 • vânzare-cumpărare;
 • act de adjudecare;
 • sentință judecătorească;
 • autorizație desființare**;
 • procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor**;
 • reziliere contract leasing financiar;
 • Balanță analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare);
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 6, inclusiv analitic mijloace transport;
 • Notă contabilă;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

NOTĂ:

*documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii

            ** aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate

Depune online!

 • Declarație de impunere tip [pdf] [word];
 • Act de identitate pentru identificarea administratorului /împuternicitului/ mandatarului (original)*;
 • Certificat de înregistrare** (CUI) original*;
 • Act de dobândire (original)*. Poate fi, exemplu:
 • vânzare-cumpărare;
 • act de adjudecare;
 • sentință judecătorească;
 • autorizație construire**;
 • procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor**;
 • contract leasing financiar;
 • contract de concesiune; 
 • contract de închiriere;
 •  contract de administrare/folosință;
 • Anunțul de începere a lucrărilor înregistrat la organul emitent al autotizației de construire   (formular F14)**;
 • Anunțul de terminare a lucrărilor înregistrat la organul emitent al autorizației de construire               (formuar F15)**;
 • Fișă de calcul privind regularizarea de taxă la terminarea lucrărilor de construire**;
 • Memoriu tehnic /releveu original*;
 • Balanță analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare);
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 6, inclusiv analitic mijloace transport;
 • Notă contabilă;
 • Raport de evaluare pentru impozitare și recipisa ANEVAR original sau copie conformă cu originalul, dupa caz;
 • Adeverinta emisa de proprietarul clădiri din care sa rezulte valoarea de impozitare, suprafața folosită și data ultimei evaluari, dupa caz;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei.

NOTĂ:

*documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii

            ** aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate

 • Cerere tip pentru scoaterea din evidenţa fiscală [pdf] [word];
 • Act de identitate pentru identificarea administratorului /împuternicitului/ mandatarului (original)*;
 • Certificat de înregistrare** (CUI) original*;
 • Act de înstrăinare (original)*. Poate fi, exemplu:
 • vânzare-cumpărare;
 • act de adjudecare;
 •  sentință judecătorească;
 • autorizație desființare**;
 •  procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor**;
 •  reziliere contract leasing financiar;
 • Balanță analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare);
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 6, inclusiv analitic mijloace transport;
 • Notă contabilă;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale. 

NOTĂ:

*documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii

            ** aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate

Depune online!
 • Declarație de impunere tip [pdf] [word];
 • Act de identitate pentru identificarea administratorului /împuternicitului/ mandatarului (original)*;
 • Certificat de înregistrare** (CUI) original*;
 • Act de dobândire (original)*. Poate fi, exemplu:
 •  vânzare-cumpărare;
 • act de adjudecare;
 • sentință judecătorească;
 • contract leasing financiar;
 • Fișa bunului imobil (document cadastral) original*;
 • Balanță analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare);
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 6, inclusiv analitic mijloace transport;
 • Notă contabilă;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

NOTĂ:

*documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii

            ** aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate

 • Cerere tip pentru scoatere din evidenţele fiscale [pdf] [word];
 • Act de identitate pentru identificarea administratorului /împuternicitului/ mandatarului (original)*;
 • Certificat de înregistrare** (CUI) original*;
 • Act de înstrăinare (original)*. Poate fi, exemplu:
 • vânzare-cumpărare;
 • act de adjudecare;
 • sentință judecătorească;
 • reziliere contract leasing financiar
 • Balanță analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare);
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 6, inclusiv analitic mijloace transport;
 • Notă contabilă;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

NOTĂ:

*documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii

            ** aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate

Depune online!
 • Declarație de impunere tip [pdf] [word]/Declarație de impunere tip pentru mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone [pdf] [word]/ Declarație de impunere tip pentru mijloacele de transport pe apă [pdf] [word]
 • Act de identitate pentru identificarea administratorului /împuternicitului/ mandatarului (original)*;
 • Certificat de înregistrare **(CUI) original*;
 • Act de dobândire, poate fi, exemplu:
 • Certificat de atestare fiscală** atât în cazul transmiterii dreptului de proprietate dobândit de la persoana juridică cât și în cazul transmiterii dreptului de folosinta (cesiune/novatie)-original*
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport** (original)*;
 • Adeverinţă eliberată de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, dacă sistemul de suspensie nu este înscris în caseta liberă din cartea de identitate a autovehiculului peste 12t, ca informaţie suplimentară**;
 • În cazul vehiculului de provenienţă străină care a fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele necesare înscrierii, şi documentul de înmatriculare eliberat de autoritatea străină;
 • Documentele redactate în altă limbă vor fi însoţite obligatoriu de traduceri în limba română, certificate de traducători autorizaţi.
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • contract de înstrăinare-dobândire model ITL 054  (3exemplare);
 • factura în cazul dobândirii de la persoana juridica înregistrate în registrul de evidenta a mijloacelor de transport -nr REMTII originală (3 exemplare);
 • act adjudecare;
 • contract novaţie/cesiune a leasingului financiar;
 • factura cu valoare reziduală/finală (original);
 • contract de leasing financiar însoțit de procesul verbal de predare-primire;
 • chitanţă vamală (pentru autovehiculele dobândite din statele non-euro);

NOTĂ:

*documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii

            ** aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate

 • Declaraţie tip pentru scoatere din evidenţa fiscală a mijlocului de transport [pdf] [word];
 • Act de identitate pentru identificarea administratorului /împuternicitului/ mandatarului (original)*;
 • Certificat de înregistrare **(CUI) original*;
 • Act de înstrăinare poate fi exemplu:
 • factură fiscală de vânzare (5 expemplare);
 • contract novaţie/cesiune a leasingului financiar;
 • certificat radiere vizat DRPCIV**;
 • certificat distrugere etc.;
 • Certificat de atestare fiscală*;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport original**;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

NOTĂ:

*documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii

            ** aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate

 • Cerere tip transfer mijloc de transport [pdf] [word];
 • Act de identitate pentru identificarea administratorului /împuternicitului/ mandatarului (original)*;
 • Certificat de înregistrare** (CUI) original* din care să rezulte noul ;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport -original**;
 • Cerere înscriere mentiuni - Registrul Comertului – original**;
 • Sentință Judecătorească – original*;
 • Act intern firmă schimbare de sediu social (hotărârea AGA sau decizia asociat unic) original;
 • Balanță analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare);
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 6, inclusiv analitic mijloace transport;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

NOTĂ:

*documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii

            ** aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate


 •  

 

Depune online!
 • Cerere pentru eliberare tip [pdf] [word];
 • Act de identitate pentru identificarea administratorului /împuternicitului/ mandatarului (original)*;
 • Certificat de înregistrare** (CUI) original*;
 • Plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile;
 • În cazul certificatelor fiscale pentru înstrăinare (clădiri, terenuri , autovehicule ) este necesară și plata integrală pentru bunul ce urmează a fi înstrainat.
 • Balanță analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare);
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 6, inclusiv analitic mijloace transport;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

NOTĂ:

*documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii

            ** aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate

 • Cerere tip de acordare scutire; 
 • Act de identitate pentru identificarea administratorului /împuternicitului/ mandatarului (original)*;
 • Certificat de înregistrare** (CUI) original*;
 • Documentul  justificativ în baza căruia se acordă scutirea **(original)*;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

NOTĂ:

*documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii

            ** aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate

 • Cerere tip istoric rol fiscal; 
 • Act de identitate pentru identificarea administratorului /împuternicitului/ mandatarului (original)*;
 • Certificat de înregistrare **(CUI) original*;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

NOTĂ:

*documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii

            ** aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate

 • Cerere tip restituire  / compensare  / îndreptare eroare materială;
 • Act de identitate pentru identificarea administratorului /împuternicitului/ mandatarului (original)*;
 • Certificat de înregistrare **(CUI) original*;
 • Extras de cont;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

 

NOTĂ:

*documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii

            ** aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate

 • Declaratie decont  privind sumele încasate reprezentând taxa promovare turistică
 • Act de identitate pentru identificarea administratorului /împuternicitului/ mandatarului (original)*;
 • Certificat de înregistrare** (CUI) original*;
 • Analitic clasa 7 din balanța de verifcare reprezentând venituri din cazare.
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale

NOTĂ:

*documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii

            ** aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate

 • Cerere de vânzare abonamente/bilete de intrare la spectacol;
 • Act de identitate pentru identificarea administratorului /împuternicitului/ mandatarului (original)*;
 • Certificat de înregistrare** (CUI) original*;
 • Factură achiziție bilete și biletele de spectacol (fizic) în vederea vânzării;
 • Contract prestări servicii în cazul biletelor online;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

NOTĂ:

*documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii

            ** aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate

 • Declarație-decont;
 • Act de identitate pentru identificarea administratorului /împuternicitului/ mandatarului (original)*;
 • Certificat de înregistrare **(CUI) original*;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

NOTĂ:

*documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii

            ** aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate

* Notă : În cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 • Declarații pentru bunurile patrimoniale primite/predate (cladiri, teren, auto, s.a.);                                                                        
 • Act de identitate pentru identificarea administratorului /împuternicitului/ mandatarului (original)*;
 • Certificat de înregistrare** (CUI) original*;
 • Proiect fuziune/divizare;
 • Hotărâre Judecătorească a Registrului Comerțului de aprobare a fuziunii/divizării ;
 • Monitorul Oficial unde s-a publicat fuziunea/divizarea;
 • Procesul Verbal de predare primire cu menționarea datelor de identificare a bunurilor care se transferă;
 • Balanța analitică la data predarii/primirii.

NOTĂ:

*documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii

            ** aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate

Depune online!

 • DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate [pdf] [word];
 • Certificat de Înregistrare Fiscală** (original)*;
 • Act de identitate pentru identificarea reprezentantului (original)*;
 • Împuternicire/procură (original)*, dacă este cazul;
 • Actul care atestă situaţia locativă*, după caz: contract de vânzare–cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune, contract de închiriere, contract de schimb, hotărâre judecătorească(definitivă şi irevocabilă), proces-verbal de adjudecare la licitaţie a unui imobil, etc. 
 • Autorizație construire/amplasare reclamă/afișaj** (original)*;
 • Schiţa reclamei* care va conţine: dimensiunea ( Lxl ) panoului, afişajului sau structura de afişaj, inscripţionarea;
 • Factura fiscală* sau alt document justificativ care atestă achiziţia/amplasarea afişajului;
 • Orice act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale (în cazul în care nu există autorizație de construire/amplasare a afișajului).

NOTĂ:

 • * documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii;
 • ** aceste documente pot fi obținute de către DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare al solicitării dvs. se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate.
   
 • DECLARAȚIE DE ÎNCETARE a taxei de ocupare a domeniului public sau pentru folosirea mijloacelor de publicitate (afișaj-reclamă) [pdf] [word];
 • Certificat de Înregistrare Fiscală** (original)*;
 • Act de identitate pentru identificarea reprezentantului (original)*;
 • Împuternicire/procură (original)*, dacă este cazul;
 • Autorizație de desființare a reclamei/afișajului** (original)*;
 • Hotărârea generală a acţionarilor*/Decizia asociatului unic privind închiderea punctului de lucru*+ Încheierea judecătorului delegat la O.N.R.C.** + Certificat de înscriere menţiuni** (O.N.R.C.);
 • Orice act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale. 

NOTĂ:

 • * documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii;
 • ** aceste documente pot fi obținute de către DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare al solicitării dvs. se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate.
 • DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice [pdf] [word] ;
 • Certificat de Înregistrare Fiscală** (original)*;
 • Act de identitate pentru identificarea reprezentantului (original)*;
 • Împuternicire/procură (original)*, dacă este cazul;
 • Contractul de prestări servicii reclamă*/actele adiționale ale contractului de prestări servicii de reclamă* și anexele* acestora, după caz;
 • Orice act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.


NOTĂ:

 • * documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii;
 • ** aceste documente pot fi obținute de către DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare al solicitării dvs. se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate.
   
 • DECLARATIE DE IMPUNERE privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane juridice [pdf] [word] ;
 • Certificat de Înregistrare Fiscală** (original)*;
 • Act de identitate pentru identificarea reprezentantului (original)*;
 • Împuternicire/procură (original)*, dacă este cazul;
 • Contract  pentru ocuparea temporară a domeniului public încheiat cu Administrația Comercială Sector 6** (original)*;
 • Plan de amplasament** (original)*;
 • Act care atestă situaţia locativă (original)*, după caz : contract de vânzare –cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune,  act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă si irevocabilă), certificat de moştenitor, proces-verbal de adjudecare la licitaţie a unui imobil, etc.;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

NOTĂ:

 • * documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii;
 • ** aceste documente pot fi obținute de către DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare al solicitării dvs. se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate.
   
 • DECLARAȚIE DE ÎNCETARE a taxei de ocupare a domeniului public sau pentru  folosirea mijloacelor de publicitate, afișaj-reclamă [pdf] [word] ;
 • Certificat de Înregistrare Fiscală** (original)*;
 • Act de identitate pentru identificarea reprezentantului (original)*;
 • Împuternicire/procură (original)*, dacă este cazul;
 • Proces verbal de predare a amplasamentului către Administrația Comercială Sector 6**/Autorizație de desființare**;
 • Orice act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

NOTĂ

 • * documentele prezentate în original vor fi scanate în vederea soluționării cererii;
 • ** aceste documente pot fi obținute de către DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare al solicitării dvs. se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate.
   

Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar (SNEP) prin aplicația Ghișeul.ro permite consultarea și achitarea impozitelor și taxelor locale cu o autentificare pe bază de utilizator şi parolă. Autentificarea cu parolă permite consultarea obligaţiilor de plată datorate instituţiilor înrolate şi achitarea acestora prin acceptarea la plata online a cardurilor bancare Visa, Visa Electron, MasterCard şi Maestro, emise de orice bancă.

Solicită date de acces aici.

Persoanele juridice pot achita impozitele și taxele locale prin internet banking sau prin virament bancar. Mai jos se regăsesc codurile IBAN în care se pot vira sumele datorate.

IBAN Persoane Juridice

Pentru a evita neachitarea la termen și dobânzile de penalizare, îți recomandăm să plătești sumele datorate cu câteva zile înainte de termenele legale. Poate dura câteva zile până se realizează transferul bancar.

 

Dacă deții un spațiu comercial, o locuință, un teren sau o mașină, trebuie să plătești anual impozit pentru ele. Formula de calcul este complexă și se face automat, în funcție de mai mulți parametri.

Pentru locuințe/spații comerciale

Impozitul pe spațiu comercial sau pe locuință se calculează având în vedere suprafața acestora, zona fiscală* în care sunt situate, vechimea imobilului și valoarea pe metru pătrat stabilită la nivelul municipiului București.

Trebuie să știi că nu achiți doar suprafața spațiului deținut, ci la suma totală se aplică și un coeficient pe suprafață desfășurată, așadar, contează dacă blocul în care locuiești are 10 etaje sau 4 etaje.

Pentru spații comerciale, se aplică un procent stabilit la nivelul Capitalei, la valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, autorizație de construire sau act de dobândire notarială.

*Bucureștiul este împărțit în 4 zone fiscale – A, B, C, D – conform unei hotărâri de consiliu general.

Pentru terenuri construibile/agricole

Impozitul se calculează în funcție de suprafață, de zona fiscală în care e situat terenul, de destinația acestuia și de valoarea pe metru pătrat stabilită la nivelul municipiului București.

Pentru autoturisme

Impozitul pe mașini se calculează în funcție de capacitatea cilindrică totală, încadrarea într-un plafon de mărime cubică a motorului și valoarea unei fracții legale stabilite la nivelul municipiului București.

Pentru locurile de parcare

Impozitul se stabilește în funcție de zona fiscală și de valoarea pe care o dă anual Consiliul General al Municipiului București.

Dacă vrei să știi ce impozit ai de plată, intră pe aplicația eSector6. În contul tău apar toate sumele datorate. Aici poți face plăți, poți pune întrebări, poți face sesizări. De asemenea, poți vizualiza și plăti impozitul de pe ghișeul.ro.

În cadrul procedurilor de executare silită, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale scoate la licitație bunurile persoanelor juridice sau fizice care nu-și plătesc impozitele și taxele la termenele scadente și pentru care au fost instituite sechestre. Este vorba despre terenuri, case / apartamente, mașini, spații comerciale.

Orice persoană fizică sau juridică poate participa la aceste licitații publice cu strigare. Trebuie doar să depună oferta de cumpărare și o garanție de 10% din prețul de pornire.

De obicei, licitațiile se organizează la sediul DGITL Orizont (Bd. Drumul Taberei, nr. 18).

Mopedele, sau scuterele, sunt vehicule cu două sau trei roți, cu o capacitate cilindrică de până în 50 cmc și o greutate de maximum 350 de kilograme. Prind între 25 și maximum 45 km pe oră, iar ca să conduci un astfel de vehicul trebuie să ai peste 16 ani. De asemenea, TREBUIE SĂ AI PERMIS DE CONDUCERE, indiferent din ce categorie. 

Mopedele nu se înmatriculează, ci doar se înregistrează la primăria de care aparține titularul. În cazul locuitorilor Sectorului 6, înregistrarea acestor mijloace se transport se face la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6, Centrul Auchan,  situat pe strada Brașov nr. 25, telefon: 021 413 77 90. 

Programul de lucru: Luni, Marți, Joi: 08.30 - 16.30;  Miercuri: 08.30 - 18.30; Vineri: 08.30 - 14.00. 

Primești o plăcuță galbenă cu număr de înregistrare (format din B6 urmat de 5 cifre), precum și un certificat de înregistrare (talon). În acest talon sunt trecute datele de identificare ale proprietarului (nume, adresă) și ale mopedului (numărul de înregistrare, seria de șasiu). Plăcuța cu numărul de înregistrare se atașează în spatele mopedului. 

Mopedele se radiază tot la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6, Centrul Auchan situat pe strada Brașov nr. 25, în maxim 30 zile. Iar dacă ai pierdut talonul, plăcuța, sau se modifică date înscrise în certificatul de înregistrare, poți face o cerere pentru emiterea unui duplicat. 

 1. Cerere de înregistrare, tipizat;
 2. Actul de identitate al administratorului (în original);
 3. Certificatul de înregistrare* (CUI - în original);
 4. Procura în original sau în copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului;
 5. Actul de proprietate al mopedului vizat de organul fiscal (în original);
 6. În cazul motociclului de provenienţă străină care a fost înmatriculat în alt stat şi care se înregistrează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele necesare înscrierii, şi documentul de înmatriculare eliberat de autoritatea străină. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoţite obligatoriu de traduceri în limba română, certificate de traducători autorizaţi;
 7. Cartea de identitate a mopedului (în original);
 8. Dovada efectuării inspecției tehnice, potrivit legii;
 9. Asigurarea obligatorie (în original);
 10. Dovada radierii din circulație, în cazul unei înregistrări anterioare.

De plată, la DGITL:  

 • taxa de înregistrare a mopedului - 55 lei 

 • contravaloarea certificatului de înregistrare - 32 lei 

 • contravaloarea plăcuțelor de înregistrare - 40 lei  

* Aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate la rândul nostru.

În cazul în care certificatul de înregistrare a fost pierdut sau deteriorat, este nevoie de unul nou. Iar dacă au fost modificate date înscrise în certificatul de înregistrare, e necesară eliberarea unui duplicat.  

Pentru asta, trebuie depuse următoarele documente: 

 • Cerere tip pentru eliberarea unui duplicat / Cerere tip pentru eliberarea unui certificat nou;
 • Actul de identitate al administratorului (în original);
 • Certificatul de înregistrare* (CUI - în original);
 • Procura în original sau în copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului;
 • Certificatul de înregistrare deteriorat, după caz (în original);
 • Vechiul certificat de înregistrare, în original, în cazul modificării unor date înscrise în acesta;
 • Cartea de identitate a mopedului (în original).

Se plătește în prealabil (la stațiile de plată DGITL, pe ghiseul.ro, la Poștă...), contravaloarea certificatului de înregistrare, în valoare de 32 lei. 

 

*Aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate la rândul nostru.

 • Cerere tip pentru radierea unui moped;
 • Actul de identitate al administratorului (în original);
 • Certificatul de înregistrare* (CUI - în original);
 • Procura în original sau în copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului ;
 •  Cartea de identitate a mopedului (în original);
 • Certificat de înregistrare (talon - în original);
 • Plăcuțe înregistrare;
 • Actul de proprietate prin care mopedul trece în proprietatea altei persoane, vizat de organul fiscal local / certificatul de distrugere / dovada declarării furtului / dovada (adeverință)  depozitării într-un spațiu adecvat, etc.

*Aceste documente pot fi obținute de DGITL Sector 6, dar trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi până la obținerea informațiilor solicitate la rândul nostru. 

Anexa 2 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri [PDF] Anexa 4 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe terenuri [PDF] Cerere de compensare [PDF] Cerere de restituire [PDF] Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală [PDF] Cerere pentru înregistrare vizare abonamente și bilete de intrare la spectacole [PDF] Cerere pentru modificarea datelor de identificare [PDF] Cerere pentru scăderea clădirilor din evidențele fiscale [PDF] Cerere pentru scăderea mijloacelor de transport din evidențele fiscale [PDF] Cerere pentru scăderea terenurilor din evidențele fiscale [PDF] Cerere pentru transferul mijloacelor de transport [PDF] Declarație – decont pentru promovare turistică [PDF] Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice [PDF] Declarație de încetare a taxei de ocupare a domeniului public sau pentru folosirea mij. de publicitate, afisaj și reclama [PDF] Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone [PDF] Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă [PDF] Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport [PDF] Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclamă și publicitate [PDF] Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate [PDF] Decont spectacole [PDF] Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servii de reclamă și publicitate [PDF] Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servii de reclamă și publicitate [WORD] Declarație de încetare a taxei de ocupare a domeniului public pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afișaj, reclamă[WORD] Declarație de încetare a taxei de ocupare a domeniului public pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afișaj, reclamă [PDF] Declarație de încetare a taxei de ocupare a domeniului public pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afișaj, reclamă[WORD] Declarație de încetare a taxei de ocupare a domeniului public pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afișaj, reclamă [PDF] Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice [WORD] Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice [PDF] Cerere Certifica Fiscal PJ vr 2023 Cerere Certifica Fiscal PJ vr 2023 cerere transfer auto - vr 2023 cerere transfer auto - vr 2023 Declaratie cladiri PJ vr 2023 Declaratie cladiri PJ vr 2023 Declaratie încetare auto - vr 2023 Declaratie încetare auto - vr 2023 Declaratie încetare imobil PJ - vr 2023 Declaratie încetare imobil PJ - vr 2023 Declaratie Teren PJ vr 2023 Declaratie Teren PJ vr 2023 declaratie mijloace de transport pe apa 2023 declaratie mijloace de transport pe apa 2023 declaratie mijloace de transport peste 12 t 2023 declaratie mijloace de transport peste 12 t 2023 declaratie mijloace de transport 2023 declaratie mijloace de transport 2023 DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate DECLARAȚIE DE ÎNCETARE a taxei de ocupare a domeniului public sau pentru folosirea mijloacelor de publicitate (afișaj-reclamă) DECLARAȚIE DE ÎNCETARE a taxei de ocupare a domeniului public sau pentru folosirea mijloacelor de publicitate (afișaj-reclamă) DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice DECLARATIE DE IMPUNERE privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane juridice DECLARATIE DE IMPUNERE privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane juridice