Home

ATENȚIE!

Joi, 28 decembrie 2023, e ultima zi din acest an în care mai puteți face plăți, depune sau ridica documente!

  • La ghișee, programul va fi unul scurt: 8.30 – 12.00.
  • Online, depunerile de documente se pot face până la ora 12.00, iar plățile până la sfârșitul zilei.

Vineri, 29 decembrie, ghișeele sunt închise pentru public deoarece sunt necesare formalități de închidere și deschidere de an fiscal. Nu se pot face operațiuni sau plăți nici online sau prin alte mijloace.

Programul normal și plățile se vor relua din 3 ianuarie 2024.

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă

Ai dreptul să soliciți orice informație de interes public, iar noi avem obligația să îți răspundem în termen de 10 sau, după caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării. Timpul variază în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul documentelor solicitate.

Informații care nu pot fi comunicate

Sunt situații când anumite informații nu pot fi comunicate: cele clasificate, cele privind activitățile comerciale sau financiare (dacă prin furnizarea lor se aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală , industrială sau principiului concurenței loiale), informații cu privire la datele personale sau care prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor etc. Refuzul angajaților de a furniza aceste informații trebuie motivat și comunicat în termen de 5 zile de la primirea petiției.

Toate acestea sunt reglementate de legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Ce măsuri poți lua dacă îți e încălcat dreptul la informare

Dacă angajatul instituției refuză explicit sau tacit să îți furnizeze informațiile cerute, poți depune reclamație administrativă la conducătorul instituției, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință. Se va face o cercetare administrativă și, dacă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva angajatului vinovat.

De asemenea, în cazul în care un cetățean se consideră vătămat în drepturile sale, prevăzute de legea 544/2001, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției publice.