Home

ATENȚIE!

Joi, 28 decembrie 2023, e ultima zi din acest an în care mai puteți face plăți, depune sau ridica documente!

 • La ghișee, programul va fi unul scurt: 8.30 – 12.00.
 • Online, depunerile de documente se pot face până la ora 12.00, iar plățile până la sfârșitul zilei.

Vineri, 29 decembrie, ghișeele sunt închise pentru public deoarece sunt necesare formalități de închidere și deschidere de an fiscal. Nu se pot face operațiuni sau plăți nici online sau prin alte mijloace.

Programul normal și plățile se vor relua din 3 ianuarie 2024.

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituției
 • Organigrama
 • Codul etic al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6
 • Declarații de avere și interese ale funcționarilor publici din cadrul instituției
 • Drepturile salariale ale personalului instituției
 • Anunţuri de concurs de recrutare/promovare în grad profesional și rezultatele concursurilor de recrutare/promovare în grad profesional
 • Rapoarte/statistici ce conțin informații de interes public din bazele de date ale Direcției
 • Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6
 • Raport anual de activitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6
 • Declaraţie privind asumarea agendei de integritate organizationala
 • Plan de integritate
 • Programul anual al achizițiilor publice
 • Documente cu privire la produse, servicii și lucrări specifice achizițiilor publice din cadrul instituției 
 • Strategia anuală de achiziții publice a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6
 • Contractele de achizitii publice/acordurile cadru incheiate precum si actele aditionale, inclusiv anexele
 • Protocoalele/acordurile/ parteneriatele încheiate cu instituții publice, persoane juridice, organizatii neguvernamentale
 • Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001
 • Buletin Informativ conform art. 5 alin. 2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Formulare
 • Contul de inchidere al executiei bugetare