Home

Legislație

Legislație

Actele normative care reglementează activitatea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale

 • H.C.L.
 • H.C.G.M.B. nr.219/2022, privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul Bucuresti, începând cu anul 2023.
 • H.C.G.M.B. nr.105/2021, privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul Bucuresti, începând cu anul 2022.
 • Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal și H.G. nr.1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal.
 • Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală.
 • Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr.544/2001, privind liberal acces la informațiile de interes public.
 • Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 203/2018, privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale.
 • Legea nr. 270/ 2017, a prevenirii.
 •  Hotărârea Guvernului nr. 33/2018, privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017,  precum și a modelului planului de remediere, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 80/2013, privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordin pentru aplicarea  pct. 101 din titlul IX „Impozite și taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.
 • Ordinul  nr. 2.068 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de către organele fiscale locale.
 • Ordinul nr. 144 din 9 februarie 2016, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 2.068/2015, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale.
 • Ordinul nr. 4.087/2.069/2015, privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfășurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal.
 • Ordinul nr. 2.123 din 30 decembrie 2015, privind aprobarea instrucțiunilor pentru emiterea unitară a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special – 001.
 • Ordinul nr. 94/137/2016, privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obținerii informațiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informații potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscal.
 • Ordinul nr. 2.594 din 26 septembrie 2016, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale.
 • H.C.G.M.B. nr.272/2015, privind acordarea scutirilor la plata impozitului/ taxei pe clădiri/terenuri și a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în Municipiul București, începând cu anul 2016;
 • H.C.L. Sector 6 nr.84/2016, pentru aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București.
 • Hotărârea 143/2003 privind "Reglementările urbanistice de încadrare pe zone și categorii de folosință a teritoriului Municipiului București.