Home

ATENȚIE!

Joi, 28 decembrie 2023, e ultima zi din acest an în care mai puteți face plăți, depune sau ridica documente!

 • La ghișee, programul va fi unul scurt: 8.30 – 12.00.
 • Online, depunerile de documente se pot face până la ora 12.00, iar plățile până la sfârșitul zilei.

Vineri, 29 decembrie, ghișeele sunt închise pentru public deoarece sunt necesare formalități de închidere și deschidere de an fiscal. Nu se pot face operațiuni sau plăți nici online sau prin alte mijloace.

Programul normal și plățile se vor relua din 3 ianuarie 2024.

Legislație

Legislație

Actele normative care reglementează activitatea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale

 • H.C.L Sector 6 nr. 114/08.06.2023
 • H.C.G.M.B. nr. 108/2023, privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2024
 • H.C.G.M.B. nr.219/2022, privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul Bucuresti, începând cu anul 2023.
 • H.C.G.M.B. nr.105/2021, privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul Bucuresti, începând cu anul 2022.
 • Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal și H.G. nr.1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal.
 • Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală.
 • Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr.544/2001, privind liberal acces la informațiile de interes public.
 • Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 203/2018, privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale.
 • Legea nr. 270/ 2017, a prevenirii.
 • Hotărârea Guvernului nr. 33/2018, privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017,  precum și a modelului planului de remediere, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 80/2013, privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordin pentru aplicarea  pct. 101 din titlul IX „Impozite și taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.
 • Ordinul  nr. 2.068 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de către organele fiscale locale.
 • Ordinul nr. 144 din 9 februarie 2016, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 2.068/2015, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale.
 • Ordinul nr. 4.087/2.069/2015, privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfășurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal.
 • Ordinul nr. 2.123 din 30 decembrie 2015, privind aprobarea instrucțiunilor pentru emiterea unitară a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special – 001.
 • Ordinul nr. 94/137/2016, privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obținerii informațiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informații potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscal.
 • Ordinul nr. 2.594 din 26 septembrie 2016, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale.
 • H.C.G.M.B. nr. 272/2015, privind acordarea scutirilor la plata impozitului/ taxei pe clădiri/terenuri și a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în Municipiul București, începând cu anul 2016;
 • H.C.L. Sector 6 nr.84/2016, pentru aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București.
 • Hotărârea nr. 143/2003 privind "Reglementările urbanistice de încadrare pe zone și categorii de folosință a teritoriului Municipiului București".