Home

Formulare tip

Formulare tip

Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – cetățeni străini Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe terenuri – cetățeni străini Cerere credențial plăți Ghișeul.ro Cerere pentru eliberarea unui istoric de rol fiscal Cerere pentru scăderea imobilelor din evidențele fiscale Cerere pentru scăderea mijloacelor de transport din evidențele fiscale Cerere pentru scutirea de la plata impozitelor Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe terenuri Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclamă și publicitate Contract de vânzare-cumpărare pentru mijloace de transport Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice Declarație de încetare a taxei de ocupare a domeniului public sau pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj și reclama Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri Cerere pentru transferul mijloacelor de transport Cerere de compensare Cerere de restituire Cerere pentru eliberarea unui istoric de rol fiscal Cerere pentru scăderea imobilelor din evidențele fiscale Cerere pentru scăderea mijloacelor de transport din evidențele fiscale Cerere pentru scutirea de la plata impozitelor Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe terenuri Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclamă și publicitate Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice Declarație de încetare a taxei de ocupare a domeniului public sau pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj și reclama Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru parcari de resedinta Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe terenuri Cerere de compensare Cerere de restituire Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală Cerere pentru înregistrare vizare abonamente și bilete de intrare la spectacole Cerere pentru modificarea datelor de identificare Cerere pentru scăderea clădirilor din evidențele fiscale Cerere pentru scăderea mijloacelor de transport din evidențele fiscale Cerere pentru scăderea terenurilor din evidențele fiscale Declarație – decont pentru promovare turistică Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice Declarație de încetare a taxei de ocupare a domeniului public sau pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj și reclama Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate Decont spectacole Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe terenuri Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală Cerere pentru scăderea clădirilor din evidențele fiscale Cerere pentru scăderea mijloacelor de transport din evidențele fiscale Cerere pentru scăderea terenurilor din evidențele fiscale Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice Declarație de încetare a taxei de ocupare a domeniului public sau pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj și reclama Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclamă și publicitate Cerere pentru transferul mijloacelor de transport