Home

Fără copii după acte emise de alte instituții publice! Le obținem noi pentru voi!

Știri

Fără copii după acte emise de alte instituții publice! Le obținem noi pentru voi!

2023-04-28

Nu cerem copii după actele emise de alte instituții ale statului, pe care le putem obține printr-un protocol, sau pe care le avem deja scanate în sistem.

Așadar, vă scutim de drumurile inutile între ghișee și renunțăm la dosarul cu șină!

Legea nr. 9/2023, pentru modificarea și completarea OUG 41/2016 (privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative) are termen de implementare până la data de 1 iulie 2023. Astfel, conform acestei legi, înregistrarea unei cereri nu va fi condiționată de depunerea în copie a documentelor emise de alte instituții publice.

DGITL Sector 6 a implementat încă din 2022 acest mod de lucru: nu cerem acte care există în sistemul altor autorități publice.

Însă ATENȚIE! Trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi, până când DGITL Sector 6 intră în posesia documentelor solicitate celorlalte instituții.