Începând cu anul 2016, impozitele şi taxele locale sunt reglementate în cuprinsul titlului IX din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În aplicarea acestui act normativ au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal prin HG nr.1/2016, modificate şi completate prin HG nr.159/2016.

Potrivit art. 454 din Codul fiscal, impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează:

a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;

b) impozitul pe teren şi taxa pe teren;

c) impozitul pe mijloacele de transport;

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;

f) impozitul pe spectacole;

g) taxele speciale;

h) alte taxe locale.

Impozitul pe cladiri

Impozitul pe terenurile aflate in proprietate

Impozitul asupra mijloacelor de transport

Începând cu anul 2016, impozitele şi taxele locale sunt reglementate în cuprinsul titlului IX din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În aplicarea acestui act normativ au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal prin HG nr.1/2016, modificate şi completate prin HG nr.159/2016.

Potrivit art. 454 din Codul fiscal, impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează:

a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;

b) impozitul pe teren şi taxa pe teren;

c) impozitul pe mijloacele de transport;

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;

f) impozitul pe spectacole;

g) taxele speciale;

h) alte taxe locale.

Impozitul pe cladiri

Impozitul pe terenurile aflate in proprietate

Impozitul asupra mijloacelor de transport