Conform Legii Nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare


Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru:

Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:

Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

Taxa hoteliera nu se aplica pentru:

Scutiri si facilitati pentru persoanele juridice