PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ

D.G.I.T.L. SECTOR 6 dorește să ofere contribuabililor servicii de bună calitate, motiv pentru care vă rugăm să completați prezentul formular. Prin această acțiune ne propunem să identificăm eventualele probleme pe care contribuabilii le întâmpină în instituția noastră, precum și remedierea acestora.


Vă rugăm să evaluați serviciile oferite de către D.G.I.T.L. Sector 6.