proces verbal (formular tip - 1exemplar)

lista cu seriile si numerele biletelor/abonamentelor ramase nevandute pentru cele instrainate in sistemul on-line

copie C.U.I.

delegatie

copie C.I.