Formular tip completat

C.I./B.I

Actul care atestă deţinerea/utilizarea unui mijloc de transport, după caz: contract de vânzare cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune, act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă şi irevocabilă), certificat de moştenitor, etc.;

Certificat de înmatriculare (copie + original);

Contractul ocupare temporară a domeniului public încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6 (copie + original);

Plan de amplasare/topografic

Conform HCGMB 124/2008 modificată prin HCGMB 61/2009:a) nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare pentru fiecare apartament,b) se pot atribui doar pentru autoturisme,c) se pot atribui numai pentru persoanelor care domiciliază în imobilul respectiv(conform C.I./B.I.)

Înputernicire şi CI/BI înputernicit(copie+original), (dupa caz)