Formular tip completat (2 exemplare);

Autorizaţie de demolare/dezafectare (copie + original);

Proces verbal demolare/dezafectare (copie + original);

Certificatul de Înregistrare Fiscală (dacă este cazul) (copie + original);

Rezilierea contractului de ocupare temporară a domeniului public încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6 (copie + original);

C.I./B.I. (copie + original);

Împuternicire şi C.I./B.I. împuternicit (copie + original), dacă este cazul.

Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.