Formular tip completat (2 exemplare)

Certificatul de Înregistrare Fiscală (dacă este cazul) (copie + original);

Actul care atestă situaţia locativă, după caz : contract de vânzare –cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune, act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă si irevocabilă), certificat de moştenitor, proces-verbal de adjudecare la licitaţie a unui imobil, etc. (copie + original);

Autorizaţia de construire/amplasare (copie + original);

Acord de funcţionare comercial în cazul utilizării locurilor publice pentru desfaşurarea unor activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional (copie + original);

Contractul ocupare temporară a domeniului public încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6 ( sau orice alt fel de înţelegere încheiată) (copie + original);

Proces verbal predare amplasament (copie + original);

Plan amplasare (copie + original);

C.I./B.I. (copie + original);

Împuternicire şi C.I./B.I. împuternicit (copie + original), dacă este cazul.

Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale