Formular tip completat (2 exemplare);

Autorizaţie de demolare/dezafectare (copie + original);

Proces verbal demolare/dezafectare (copie + original);

Certificatul de Înregistrare Fiscală (dacă este cazul);

C.I./B.I. (copie + original);

Împuternicire şi C.I./B.I. împuternicit (copie + original), dacă este cazul.

Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Acte necesare pentru declararea UTILIZĂRII LOCURILOR PUBLICE(pentru:desfaşurarea unor activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional, activitatea de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare, cu unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară, prestări servicii, jocuri de noroc şi schimb valutar, depozite şi anexe la construcţii, activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte,organizare de şantier, garaje, cu mijloace publicitare, cale suplimentară de acces)