Formular tip completat (2 exemplare);

Autorizaţie de demolare/dezafectare (copie + original);

Proces verbal demolare/dezafectare (copie + original);

Hotărârea generală a acţionarilor/Decizia asociatului unic (copie + original)

Certificat de înscriere menţiuni (O.N.R.C.) (copie + original);

Încheierea judecătorului delegat la O.N.R.C. (copie + original);

Certificatul de Înregistrare al Societăţii Comerciale (copie + original);

Rezilierea contractului de ocupare temporară a domeniului public încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6 (copie + original);

Delegaţie (original)

C.I. delegat (copie + original)

Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale