CEREREA PRIN CARE SE SOLICITA SCOATEREA DE PE ROLUL FISCAL A IMOBILULUI (2 exemplare);

ACTUL PRIN CARE S-A TRANSMIS SAU PIERDUT DREPTUL DE PROPRIETATE, CARE POATE FI: CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, CONTRACT DE SCHIMB, ACT DE DONATIE, SENTINTA JUDECATOREASCA DEFINITIVA SI IREVOCABILA / APORT / FACTURA DECLARATIE RECTIFICATIVA CLADIRE / TEREN (fotocopie);

DUPA CAZ, CERTIFICAT FISCAL VANZATOR PENTRU INSTRAINAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE FARA NOTAR

BALANTA ANALITICA AFERENTA LUNII IN CARE A FOST SCOS DIN EVIDENTELE CONTABILE BUNUL IMPOZABIL (fotocopie);

NOTA CONTABILA

FISA CONT 212 - CONSTRUCTII;