DECLARATIA PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT (formular tip);

ACTUL DE INSTRAINARE, CARE POATE FI:

-CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, -CONTRACT DE SCHIMB, FACTURA, ACT DE DONATIE, HOTARAREA JUDECATOREASCA RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA, ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL CONTRIBUABILULUI ETC. (fotocopie);

FISA DE INMATRICULARE

REGISTRUL IMOBILIZARILOR

OBS. PENTRU INSTRAINAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT TREBUIE SA SOLICITATI CERTIFICAT FISCAL