CERERE (2 exemplare);

ACTUL ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII PRIN CARE S-A HOTARAT SCHIMBAREA DE SEDIU (fotocopie);

CERTIFICAT INSCRIERE MENTIUNI ELIBERATA DE OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI (fotocopie);

INCHEIEREA JUDECATORULUI DELEGAT LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI PRIN CARE SE ADMITE CEREREA REFERITOARE LA SCHIMBAREA DE SEDIU (fotocopie);

HOTARAREA A.G.A. SAU DECIZIA ASOCIATULUI UNIC PRIN CARE S-A HOTARAT SCHIMBAREA DE SEDIU;

DELEGATIE,COPIE C.I.