DECLARATIE DE IMPUNERE (formular tip - 2 exemplare);

ACTUL DE DOBANDIRE A TERENULUI, CARE POATE FI, DUPA CAZ:

-CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE, CONTRACT DE SCHIMB, ACT DE DONATIE, HOTARARE JUDECATOREASCA RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA, ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL CONTRIBUABILULUI ETC. (fotocopie);

-CONTRACT DE LEASING FINANCIAR, IN CAZUL CONTRIBUABILILOR CARE AU CALITATEA DE LOCATAR (fotocopie);

-DOCUMENTUL PRIN CARE I SE ATRIBUIE IN ADMINISTRARE / FOLOSINTA / CONCESIUNE ETC. UN TEREN, PROPRIETATE A STATULUI SAU A MUNICIPIULUI BUCURESTI (fotocopie);

DOCUMENTUL CADASTRAL (ex.: FISA CORPULUI DE PROPRIETATE), DUPA CAZ (fotocopie);

DOCUMENT CONTABIL (BALANTA ANALITICA, NOTA CONTABILA ETC.) CARE SA ATESTE INREGISTRAREA TERENULUI ÎN EVIDENTELE CONTABILE (fotocopie);

CODUL UNIC DE INREGISTRARE, DELEGATIE, COPIE C.I.