DECLARATIE DE IMPUNERE(formular tip-2 exemplare);

ACTUL DE DOBANDIRE AL MIJLOCULUI DE TRANSPORT (va contine obligatoriu datele de identificare ale mijlocului de transport pe apa; acesta se poate individualiza si printr-un nume propus de proprietar si aprobat de Autoritatea Navala Romana si/sau printr-un numar acordat de Autoritatea Navala Romana)- (fotocopie);

DUPA CAZ:

CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA;

DOCUMENTUL DE INREGISTRARE LA AUTORITATEA NAVALA ROMANA.