DECLARATIE DE IMPUNERE (formular tip - 2 exemplare);

CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT (original si fotocopie);

ACTUL DE DOBANDIRE AL MIJLOCULUI DE TRANSPORT, CARE POATE FI:

-CONTRACT DE SCHIMB ;FACTURA;ACT DE DONATIE;HOTARARE JUDECATOREASCA RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA; ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL CONTRIBUABILULUI;CONTRACT DE LEASING FINANCIAR SI PROCESUL VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT, IN CAZUL CONTRIBUABILILOR CARE AU CALITATEA DE LOCATAR (fotocopie);

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA EMIS DE CATRE COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE PENTRU CONTRIBUABILUL CARE INSTRAINEAZA MIJLOCUL DE TRANSPORT, EXCEPTIE FACAND CAZURILE MIJLOACELOR DE TRANSPORT IN LEASING SI CELE DOBANDITE IN STRAINATATE (original);

DOCUMENTUL VAMAL EMIS DE CATRE AUTORITATEA VAMALA ROMANA PENTRU MIJLOCUL DE TRANSPORT, IN CAZUL IN CARE ACESTA ESTE DOBANDIT DIN ALTE STATE DECAT STATELE MEMBRE ALE U.E. (fotocopie);

IN CAZUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE PROVENIENTA EXTERNA, ACTUL DE PROPRIETATE VA FI TRADUS SI LEGALIZAT;

FISA DE INMATRICULARE (original si fotocopie);

CODUL UNIC DE INREGISTRARE, delegatie, copie CI delegat