DECLARATIE DE IMPUNERE (formular tip - 2 exemplare);

ACTUL DE DOBANDIRE A IMOBILULUI, CARE POATE FI:

- CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE, CONTRACT DE SCHIMB, ACT DE DONATIE, ACT DE DARE IN PLATA, ACT DE ADJUDECARE, HOTARARE JUDECATOREASCA RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA, ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL CONTRIBUABILULUI ETC. (fotocopie);

- AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR SI DOCUMENTUL CARE ATESTA REGULARIZAREA TAXEI PENTRU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE (fotocopie)

- DOCUMENTUL CADASTRAL PENTRU SUPRAFATA OCUPATA DE CONSTRUCTIE (ex.: FISA CORPULUI DE PROPRIETATE), DUPA CAZ (fotocopie);

- CONTRACT DE LEASING FINANCIAR, IN CAZUL CONTRIBUABILILOR CARE AU CALITATEA DE LOCATAR (fotocopie);

- DOCUMENTUL PRIN CARE I SE ATRIBUIE IN ADMINISTRARE / FOLOSINTA / CONCESIUNE O CLADIRE, PROPRIETATE A STATULUI SAU A MUNICIPIULUI BUCURESTI (fotocopie);

DOCUMENT CONTABIL (balanta analitica, nota contabila etc.) CARE SA ATESTE VALOAREA CLADIRII INREGISTRATA IN EVIDENTELE CONTABILE

FISA CONT 212 - CONSTRUCTII;

FISA CONT 211 - TERENURI

CODUL UNIC DE INREGISTRARE, DELEGATIE, COPIE C.I.