CERERE TIP SEMNATA SI STAMPILATA

DELEGATIA REPREZENTANTULUI LEGAL AL SOCIETATII COMERCIALE SI COPIE CARTE DE IDENTITATE SAU BULETIN

ULTIMA BALANTA DE VERIFICARE ( SEMNATA SI STAMPILATA)

ANALITIC 213 – LISTA MIJLOACELOR DE. TRANSPORT

COPIE COD UNIC DE INREGISTRARE SOCIETATE

LISTA MIJLOACELOR FIXE (CLADIRI) CU VALOAREA DE ACHIZITIE

ANALITIC CONT 231 (DACA ESTE CAZULSAU EXPLICATIA (SEMNATA SI STAMPILATA)

2,00 Lei Taxa Timbru

ORICE ALTE DOCUMENTE NECESARE CLARIFICARII SITUATIEI FISCALE