Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe teren (formular tip)

Actul de identitate al contribuabilului (original şi fotocopie)

Actul de dobândire, după caz : contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, act de donaţie, certificat de moştenitor, hotărâri judecătoreşti legalizate cu menţiunea definitivă şi irevocabilă, act de adjudecare şi proces verbal de licitaţie, act de dezmembrare sau alipire, etc. (original şi fotocopie)

Certificat eliberat de P.M.B. – Direcţia Evidenţa Proprietăţii (în cazul modificării numărului poştal)

Schiţa terenului (original şi fotocopie)

Altele :

Împuternicire, original sau copie legalizată (în cazul lipsei titularului)

Fotocopiile se certifică “conform cu originalul” şi se semnează