Autorizatie de demolare/dezafectare (copie + original);

Proces verbal demolare/dezafectare (copie + original);

Hotararea generala a actionarilor/Decizia asociatului unic (copie + original);

Certificat de inscriere mentiuni (O.N.R.C.) (copie + original);

Incheierea judecatorului delegat la O.N.R.C (copie + original);

Certificatul de Inregistrare al Societatii Comerciale; (copie + original;

Delegatie (original;)

C.I. delegat (copie + original.)

Formular tip completat (2 exemplare)