Certificatul de Inregistrare al Societatii Comerciale (copie + original);

Actul care atesta situatia locativa, dupa caz : contract de vanzare –cumparare, contract de comodat, contract de locatiune, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoresasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor, proces-verbal de adjudecare la licitatie a unui imobil, etc. (copie + original);

Anexa punctului de lucru, daca este cazul (copie + original);

Autorizatia de construire/amplasare (copie + original);

Certificat de urbanism (copie + original);

Schita reclamei care va contine: dimensiunea ( Lxl ) panoului, afisajului sau structura de afisaj, inscriptionarea, stampilata si semnata (copie + original);

Procesul verbal de receptie a lucrarii, in cazul structurilor de afisaj pentru reclama si publicitate executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatie(copie + original);

Factura fiscala(copie + original);

Delegatie (original);

CI/BI delegat (copie + original).

Formular tip completat (2 exemplare)