CERERE;

Actul de identitate al contribuabilului (original şi fotocopie)

Acte doveditoare calităţii de a solicita istoric de rol fiscal, după caz : act de proprietate/certificat de moştenitor/legatar în care contribuabilul este înregistrat în evidenţele fiscale, certificat de moştenitor/legatar, certificat de calitate de moştenitor/legatar în cazul în care imobilul a aparţinut autorului solicitantului, testament, certificate de naştere, certificat de căsătorie (original şi fotocopie)

Taxă de timbru 1 leu (se achită la casieriile deschise în centrele noastre).

Împuternicire, original sau copie legalizată (în cazul lipsei titularului).

Fotocopiile se certifică “conform cu originalul” şi se semnează.