CERERE;

BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (original şi fotocopie);

CERTIFICAT DE CASATORIE/ACT DE PROPRIETATE (original şi fotocopie).

Împuternicire, original sau copie legalizată (în cazul lipsei titularului).

Fotocopiile se certifică “conform cu originalul” şi se semnează