cerere pentru eliberarea actului din arhiva

act de identitate (original ┼či fotocopie)

taxa timbru de 1 leu

imputernicirea in original sau copie legalizata (acolo unde este cazul)